A mund të shkaktohet kanceri i vezorëve nga pudra?

Nuk ka ndonjë evidence të fortë dhe të shpejtë që sugjeron se pudra e talcumit shkakton kancer.

Më parë sugjerohej që pudra mund të shkaktonte kancer nëse në mënyrë praktike udhëton nëpër vagina, mitër dhe tubat fallopiane në vezore, por gjetjet janë të pakta dhe shumë larg.

Shumë studime në gratë kane bllokuar mundësinë e pudrës dhe kancerit në vezore, shkruan Metro. Gjetjet janë miksuar, me disa studime që raportuan një rrezik të vogël dhe disa që nuk raportuan sugjerim.

Studimi tregoi që çdo rrezik që mund të ndodhë nëse përdorni pudër mund të jenë shanset e vogla për kancer në vezore.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *