Ne jemi me Ukrainën/ Shqiptarët flasin qartë për konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës…

Rusia nisi ofensiven ndaj Ukrainës, ndërsa disa shqiptarë kanë marrë nismën për një pro testë në Tiranë. Ata kanë shpërndarë një komunikatë në Facebook ku bëjnë thirrje për t’iu bashkuar. PRO.TESTË PRANË AMBASADËS RUSE-Pas diskutimeve mes shokësh dhe shoqesh, të afërm dhe të njohur, vendosëm që pranë Ambasadës së Rusisë në Tiranë.

Të mbajmë një protestë paqësore kundër pushtîmít rus dhe në solidaritet me popullin ukrainas. Pûsh.timi i Ukrainës përbën agré.sion ndaj aspiratave të një vendi të pavarur, si dhe një sûlm ndaj Europës dhe aspiratave të popujve për të jetuar të lirë dhe të barabartë.

Ky push.tim është një dhu nim i hapur ndaj vetë demokracisë. Solidarizimi me popullin e Ukrainës është detyrë qytetare e çdo njeriu që beson te vlerat universale të lirisë dhe paqes.


Ky është një agrésion që vë në lojë mekanizma që cenojnë paqen botërore dhe rrézîkojnë jetët dhe mirëqenien e të gjithëve.

Kjo nuk është një prot.estë kundër popullit rus, të cilët në një mënyrë apo tjetër janë gjithashtu të prekur nga kjo tra gjedi. Kjo protestë është kundër establishmentit qeverisës së Rusisë.

Mbi të gjitha, është një tubim për t’u rreshtuar në anën e popullit ukrainas dhe vlerave të drejtësisë. Vendndodhja më e përshtatshme për protestën rezulton lulishtja pranë Ambasadës së Rusisë. Orari i propozuar është sot, 24 shkurt, ora 17:30.

Ftoheni të gjithë të bashkohemi me flamuj të Ukrainës (kush mundet të printojë nga një flamur në formate letre) si dhe qirinj për të nderuar vik timat e deritanishme.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *