Vladimir Putin drejt qelisë/ 30 vende të botës kanë kërkuar që Putin të hetohet…

Kryeprokurori i Gjy katës Ndërkombëtare Pe nale ka njoftuar se ka hapur një hetim mbi kr imet e mundshme të lu ftës nga Rusia gjatë pus htimit të saj në Ukrainë.

Prokurori Karim Khan tha se “nga një vëzhgim paraprak i situatës në Ukrainë, zyra ime kishte gjetur tashmë një bazë të arsyeshme për të besuar se k rim et brenda juridiksionit të Gj ykatës ishin kryer dhe kishte identifikuar raste të mundshme që do të ishin të pranueshme”.

Kryeprokurori tha të hënën se ai synonte të kërkonte autorizim për të hapur he timin, por një referim nga Mbretëria e Bashkuar dhe 38 vende të tjera në gjykatë do të thotë se ai tani synon të nisë he timin menjëherë.


Në një deklaratë të bërë publike të mërkurën në mbrëmje, zyra e jashtme e Mbretërisë së Bashkuar tha se ka “udhëhequr përpjekjet për të bashkuar aleatët”, duke përfshirë të gjitha 27 vendet anëtare të BE-së, si dhe Kanadanë, Zelandën e Re dhe Zvicrën, për të raportuar regjimin e Vladimir Putin në gjykatë.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *