Artisti bëri një gabim logjik në këtë pikturë, e gjeni dot?

Shpesh ne propozojmë lojëra dhe ushtrime shumë të thjeshta por logjike dhe efektive, të cilat mund të ndihmojnë në zhvillimin e përqëndrimit, kujtesës dhe aftësive njohëse.

Ja një lojë logjike dhe interesante:


Artisti qëllimisht bëri një gabim gjatë punës në këtë foto.

Cili është gabimi?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *