Do bëhet njëlloj si me Leninin/ Kërkohet një grua që t’i marrë jetën Vladimir Putinit: Të shpëtojmë njëherë e mirë….

MOSCOW, RUSSIA Ц OCTOBER 13, 2021: Russia's President Vladimir Putin gestures during a plenary session at the 2021 Russian Energy Week forum at Moscow's Manezh Central Exhibition Hall. Mikhail Metzel/TASS –осси€. ћосква. ѕрезидент –оссии ¬ладимир ѕутин на пленарном заседании международного форума "–оссийска€ энергетическа€ недел€" (–ЁЌ) в ÷¬« "ћанеж". ћихаил ћетцель/“ј——

A mundet që një v ra sës ta e kze kutojë Putinin? Ashtu siç Lu fta e Dytë Bo tërore nuk do të kishte ndodhur pa vullnetin dhe veprimet dj allëz ore të Adolf Hitlerit, ashtu edhe p ushtimi i Ukrainës- dhe gja kderdhja e tm err shme dhe mjerimi i papërshkrueshëm njerëzor- është një lu ftë e Putinit. A mund të ndalet ai? Lajmi i keq është se shanset nuk duken të mira për momentin.

Putini ruhet 24/7 me detajet më të forta të sigurisë në botë. Ai thuajse është i mbyllur në një flluskë. I gjithë aksesi te ai kontrollohet rreptësisht- pothuajse në mënyrë m an iake- njësoj si me Stalinin dhe Hitlerin.

Shanset e një vr as ësi të vetmuar nga jashtë- si Fanny Kaplin, një grua nga hebrenjtë e Ukrainës, e cila qëlloi tre pl umb a në vitin 1918 në drejtim të liderit bolshevik Lenin, duke e sakatuar dhe përfundimisht duke e çuar drejt v de kjes d ikt atorin sovjetik- për të arritur te dik tatori, janë zero.

Nëse Putini do të ndalet, rr ëzohet, arr estohet apo vri tet, autorët e një përpjekje të tillë duhet të vijnë nga brenda klikës që e rrethon. Kohët e dëshpëruara sjellin edhe metoda të dës hpëruara dhe vetëm kur klika mendon se e ardhmja e tyre rr ezi kohet drejtpërdrejt nga veprimet gjithnjë e më të rrezikshme të Putinit, ka të ngjarë që të veprojë.

Putini i ka poshtëruar tashmë publikisht anëtarët e rrethit të ngushtë duke i kritikuar kur ata kanë ngritur edhe pyetjet më të buta rreth veprimeve të tij. Ata nuk mund të kenë shumë dashuri për këtë njeri jashtëzakonisht të padashur. Por a do të kapërcejnë dyshimet e tyre për të mbi frikën për të ardhmen e tyre?

Spekulimet për vra sjen e Putinit mund të duken të supozuara, por siç tregon historiani i shquar, profesori Michael Burleigh në studimin e tij, vra sja e liderëve politikë nga Jul Cezari deri në ditët e sotme ka qenë një mënyrë shumë më e zakonshme për t’i dhënë historisë një shtytje të dobishme sesa zgjedhjet apo zhvillimet abstrakte sociale dhe ekonomike.

Kur të gjithë vendimmarrjet janë përqendruar në duart e një sunduesi të vetëm të gjithëfuqishëm, si me Putinin, vetëm largimi fizik i tiranit mund t’i japë fund tiranisë dhe të heqë rre zikun që ai paraqet. Por ndoshta duhet të kemi kujdes se çfarë dëshirojmë. Vdek ja e parakohshme e Leninit hapi rrugën për ngritjen drejt pushtetit suprem të modelit të Putinit, Jozef Stalinit.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.