I shpëtoi zoti nga e keqja e madhe/ Bömba ruse në mes të rrugës: Ja si e caktivizuan ushtaret ukrainas, i shpetuan te gjithe

Ky është momenti kur dy u shtarë ukrainas arrijnë të çakti vizojnë një raketë ruse e cila gjendet në tokë.

Në video, shihet se si njëri prej us htarëve tërheq me mjaft kujdes, pjesën pla sëse të raketës, ndërkohë që një tjetër, e spërkat gjatë gjithë kohës me material të lëngshëm.

Ukraina dhe Rusia kanë vendosur ar mëpushim në disa qytete dhe kjo kohë do të përdoret për ev akuimin e civilëve. Megjithatë, të dhënat e OKB tregojnë se që prej fillimit të luf tës janë vra rë mbi 500 civilë në Ukrainë, ndërsa janë pl agosur qindra të tjerë.


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *