Për të gjithë ato që thuajse çdo ditë pijnë pa racetomol, ekspertët japin përgjigjen që s’pritej

Il’ açet kundër dhi mbjeve me kosto të ulët mund të blihen në shumicën e farmacive.Pa racetamoli përdoret për të trajtuar dhi mbjet dhe gjithashtu mund të përdoret për të ulur një temperaturë të lartë.Duke parë se është një il’aç kaq i dobishëm, a mund të jetë në të vërtetë i dëmshëm duke pasur parasysh mundësinë e arritjes së tij?Më poshtë gjeni gjithçka që duhet të dini rreth par acetamolit:

 

 

Sa kohë i duhet para cetamolit për të funksionuar dhe sa është një do zë standarde?
Para cetamoli zakonisht merret në një formë ta bletash ose kap sule, ose një ose dy ka psula 50 0mg në të njëjtën kohë. Il’ açet kundër dhi mbjes marrin deri në një orë për të filluar efektin dhe nuk duhet të merret së bashku me il ’açet e tjera që tashmë përmbajnë par acetamol.Parace tamoli mund të merret me ose pa ushqim dhe gratë shtatzëna ende mund ta përdorin atë në sasi të mode ruara.


 

 

A është e sigurt të merrni pa racetamol çdo ditë?
Do za e zakonshme për të rriturit është një ose dy tableta 50 0mg deri në katër herë në 24 orë dhe gjithmonë duhet të lini të paktën katër orë midis do zave.Kjo do të thotë një maksimum absolut prej tetë tabletave 500m g brenda një dite. Mbido zimi i paracetamolit mund të shkaktojë ef ekte anë sore serioze, që do të thotë se nuk duhet të tundoheni kurrë për të rritur do. zën ose për të marrë një do. zë të dyfishtë nëse keni dhi mbje të forta.

 

 

Nëse jeni ende duke iu përmbajtur kufijve, por e shihni veten duke kërkuar p aracetamol çdo ditë, duhet të kontaktoni mjekun tuaj.Megjithëse është i dobishëm kur merret me masë, marrja e para cetamolit për një kohë të gjatë mund të dëm tojë më lçinë tuaj. Kontaktoni me mjekun tuaj dhe ata duhet të jenë në gjendje të gjejnë një zgjidhje afatgjatë të pro blemi

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *