3 vite pasi v.r.a.u 8 kusherinjte! Nuk do e b e soni se cpo n d.odh me Ritvan Zykajn, familjaret i bejnë të pa.men.duaren.

Ritvan Zykaj, i njohur ndryshe me pseudonimin “mo.s.tra e Selenicës”, të cilin e “fitoi” kur v.r.au me br.es.hër.i kall.ash.niko.vi 8 të afërmit e tij por v.u.an dë.nimin në bu.rg. Ndryshe nga të dën.u.ar.it e tjerë, Zykaj është harruar nga familja e tij, e cila nuk ka shkuar kurrë për ta takuar në ambientin e vu.aj.tjes së dë.ni.mit. I vetmi që e ka takuar një herë të vetme, ka qënë i vëllai.
Shtyp hape.siren rekl.amuese më poshtë dhe shikoni lajmin e plotë:

Në ditët e para të bur.g.osjes së tij, gard.ianët e bu.r.gut flisnin për sjellje të çu.ditshme të të riut, i cili kishte nisur të lexonte dhe libra…por mbrapsht. Pas një interesimi, burime për Gazeta Shqip bëjnë me dije se gjendja e tij nuk ka ndryshuar.


Gardianët thonë se 26-vjeçari nuk ka asnjë ndryshim. Por tani nuk e refu.zon më ushqimin, dhe nuk del rregullisht në ajrim. Tanimë ata dësh.mojnë se i riu lexon libra fetarë. Por ka pasur edhe raste që zgjohet gjatë natës dhe flet me vete.

“Ka raste, kur gjatë natës ngrihet dhe flet me vete. Sjellja e Ritvanit nuk është shumë e ç.uditshme, edhe pse e kemi më shumë në vëm endje për shkak të llojit të kr.i.mit të kryer. Na ndodh shpesh që t’i blejmë ndonjë paketë cigare, sepse është i vetmi i bu.rg.osur që nuk ka asnjë vizitor, ose i japim ndonjë rrobë nga ato që në shtëpitë tona nuk i përdorim” – tregon gar.diani.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *