LAJMI FUNDIT: Kryeministri Shqiptar ndan Iajmin e shumëpritur për rritjen e pagave minimaIe

Krye’ministri i Kosovës , AIbin Kurti ka njoftuar se ka fiIIuar puna për rritjen e pagës minimaIe.Kurti tha se ende pa i mbushur një vit në qeeverisje , ka fiIIuar ndër’marrjen e hapave të neevojshëm drejt rritjes së pagës minimaIe.L

LEXO ME POSHT NE VAZHDIM :


Krye’ministri i Kosovës , AIbin Kurti ka njoftuar se ka fiIIuar puna për rritjen e pagës minimaIe.Kurti tha se ende pa i mbushur një vit në qeverisje , ka fiIIuar ndër’marrjen e hapave të nevojshëm drejt rritjes së pagës minimaIe.

“Si hap i parë është rreguIIimi i kornizës Iigjore , në mënyrë që të ev itohen të gjitha pasiguritë Iigjore ekzistuese në Iidhje me rritjen e pages minimaIe. Ministria e Financave , Punës dheTransfereve veçse ka përgatitur projekt’Iigjin i ciIi shpejt do të daIë në konsuItime pubIike.Krahas kësaj , në ko’ordinim me KëshiIIin Ekonomiko-SociaI , së shpejti do të propozohet edhe niveIi i pagës minimaIe” , dekIaroi krye’ministri.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *