Çfarë do të thonë menstruacionet e rreme dhe si të dallohen nga ato të vërtetat

Vonesa e menstruacioneve konsiderohet shenja e parë e sigurt e shtatzënisë, mirëpo edhe me këtë rast mund të ndodhin lajthitje për shkak të menstruacioneve të rreme.

Ekziston gjakrrjedhja në shtatzëni të cilën e quajmë menstruacione të rreme apo gjakrrjedhje implantative.


Ato në të vërtetë nuk janë menstruacione, sepse menstruacionet ndodhin vetëm në rastin kur nuk ka ndodhur ngjizja.

Gjakrrjedhja implantative apo menstruacionet e rreme ndodhin te një e treta e shtatzënave në shtatzëni të hershme.

Për ç’arsye ndodhin menstruacionet e rreme

Ato ndodhin kur fryti mbëltohet në mitër 6 deri në 12 ditë pas ngjizjes, ndonjëherë edhe në periudhën e pritjes së menstruacioneve, andaj nuk është për t’u çuditur që femrat e ngatërrojnë me menstruacionet.

Si të dallohen menstruacionet e rrema nga ato të vërtetat

Sipas rregullit, menstruacionet e rreme janë më të pakta se ato të vërtetat dhe zgjasin më pak – nga disa orë deri në tri, katër ditë.

Gjaku te menstruacionet e rreme nuk është i freskët, gjë që e vërejmë sipas ngjyrës e cila është e gështenjtë e errët apo e kuqe e zbehtë. Në rastet e rralla mund të jenë ngjyrë e kuqe.

Te disa femra gjakrrjedhja implantative do të thotë vetëm disa pikëza gjaku, ndërsa te pjesa tjetër më të bollshme.

Implantimin e suksesshëm të embrionit në murin e mitrës e shoqërojnë ngërçe të vazhdueshme të ngjashme me menstruacionet, mirëpo me intensitet më të vogël. Mund të zgjasin edhe disa orë deri në disa ditë.

Menstruacionet e rreme në shtatzëninë e hershme, nëse ndodh gjakrrjedhja pas javës së shtatë të shtatzënisë duhet të shkohet te mjeku sepse mund të jetë fjala për abortimin.

Gjakrrjedhja në shtatzëninë e hershme nuk është e pazakonshme, mirëpo duhet pasur kujdes.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *