Jasharaj: Të shtunën nuk do të mbahet mësim

Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit (SBASHK), Rrahman Jasharaj ka thënë se të shtunën nuk do të mbahet mësim, sipas kalendarit të publikuar nga Ministria e Arsimit për orët e humbura në grevë.

“Lidhur me kompensimin e orëve të humbura në grevë, duhet të theksoj se ishte vendim i ngutshëm i ministres Nagavci e cila nuk respektoi marrëveshjen e lidhur mes SBASHK-ut dhe MASHT-it më 22 janar, 2021, dhe neni 34, pika 8, e cila thotë qartazi: ‘orët e humbura gjatë grevës nuk zëvendësohen, përveç nëse palët arrijnë marrëveshje të veçantë’”, tha Jasharaj.

“SBASHK është obligativ ta respektojë kontratën”, tha ai.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *