Shikoni me kujdes..Këto Janë Vitaminat Më Të Mira Për Të Ndihmuar Daljen E Qimeve Te Reja, Rritjen Dhe Trashësinë Flokëve Tuaj..?!

Këto Janë Vitaminat Më Të Mira Për Të Ndihmuar Daljen E Qimeve Te Reja, Rritjen Dhe Trashësinë Flokëve Tuaj..?! Flokët me pamje të shënndetshme janë një shenjë e shënndetit dhe bukurisë.

Si çdo pjesë tjetër e trupit tuaj, flokët kanë nevojë për një shumëllojshmëri të lëndëve ushqyese për të qenë të shëndetshëm dhe për tu rritur.Mungesa e shumë vlerave ushqyese është e lidhur me humbjen e flokëve. Ndërkohë që faktorë të tillë si mosha, gjjeenetika dhe horrrmmoneet gjithashtu ndiikojnë në rritjen e flokëve, marrja e supllemeenteve ushqimore është thelbësore. Më poshttë kemi listuar 5 vitamina që mund të jenë të rëndësishme për rritjen e flokëve.

Vitamina A Të gjitha qeliizat kanë nevojë për vitaminë A për rritje. Kjo përfshin flokët.Vitamina A gjithashtu ndihmon gjënndrat e lëkurës të prrodhojnë një suubstancë vajore të quajtur srebum. Serbumi hiidraton lëkurën e kokës dhe ndihmon në mbajtjen e flokëve të shënnndetshëm. Dietat me mungesë të vitaminës A mund të çojnë në disa prrooblleeme, përfshirë hummbjen e flokëve.
vitamina-BNjë nga vitaminat më të njohura për rriitjen e flokëve është një vitaminë B e quajtur biiotin.Studimet e lidhin mungesën e biotinës me huumbjen e flokëve te njerëzit. Edhe pse biiiotina përdoret si një trajtim altternative për huumbjen e flokëve, ata që kanë mungesë kanë rezultatet më të mira.

Vitamina C Dëmmtiimet nga raadiikalet e lira mund të bllokkojnnë rritjen dhe shkaakttojnë plaAkjen e flokëve tuaj.Vitamina C është një antiioksidannt i fuqishëm që ndihmon në mbrojtjen kunndër sttrreesiit oksiidues të shkkaktuar nga raadiikaalët e lirë.Përveç kësaj, trupi juaj ka nevojë për vitaminë C për të krijuar një proteinë të njohur si kolagjen – një pjesë e rëndësishme e strukturës së flokëve.
Vitamina D Nivele të ulëta të vitaminës D janë të lidhura me aloopeciinë, një term teeknik për huumbjen e flokëve.Hulumtimet gjithashtu tregojnë se vitamina D mund të ndihmojë në krijimin e folikujve të rinj – poret e vogla në lëkurën e kokës, ku flokët e rinj mund të rriten.

Vitamina D mendoohet se luan rol në prodhimin e flokëve, por shumica e hullumtimeve përqendrohen në receeptorët e vitaminës D. Roli akktual i vitaminës D në rriitjen e flokëve është i paanjohur.

Vitamina E
Ngjashëm me vitaminën C, vitamina E është një anntiioksiidannt që mund të paraanndalojë sttreesiin okssiidues.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *