Kush e lexon mbi 7 herë këtë Sure Allahu e begaton dhe furnizon me bereqet pamasë.

Suretu Ed-DuhaWe ed-duha (ed-duha: 1).Wel-lejli ‘idha sexha (ed-duha: 2).Ma wedde’ake rebbuke we ma kala (ed-duha: 3).We lel’ahiretu hajrun leke minel-’ula (ed-duha: 4).
We lesewfe ju’tike rebbuke feterda (ed-duha: 5).elem jexhidke jetimæn fe’awa (ed-duha: 6).We wexhedeke dallæn feheda (ed-duha: 7).We wexhedeke ‘a’ilæn fe’egna (ed-duha: 8Fe’emmal-jetime fela tekher (ed-duha: 9).
We ‘emma es-sa’ile fela tenher (ed-duha: 10).We ‘emma bini’meti rabbike feheddith (ed-duha: 11).

Sure Ed-Duha kush e lexon mbi 7 her Allahu e begaton dhe furnizon me bereqet pamasë.
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
E Zoti yt do të jepë ty, e ti do të kënaqesh.(Sure Ed-Duha ajeti 5)Pasha paraditën!2 Pasha natën kur shtrinë errësirën!3 Zoti yt nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur.4 Dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ty se e para.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *