Pas 3 Viteve Zgjohet Nga K oma, O Zot Faleminderit- Mos Kalo Pa Thene Urime

Pas 3 Viteve Zgj ohet Nga K oma, O Zot Faleminderit- Mos Kalo Pa Thene Urime

Pas 3 Viteve Zgj ohet Nga K oma, O Zot Faleminderit- Mos Kalo Pa Thene Urime

Pas 3 viteve zgj ohet nga K oma, O Zot faleminderit- Mos kalo pa thene urime/Pak se konda pasi ta kaloni marketingun shf aqen pa mjet

3 vite ne k ome me ne fund zgj ohet bukuroshja e fjetur. Faleminderit Zot- o Zot she roji te gjithe te se muret . shpresa vd es e f undit 3 vite ne k ome me ne fund zgj ohet bukuroshja e fjetur.

…Ndi qen! vid eon per te kuptuar se per qfare behet fjale: Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet eksk luz!ve…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *