SubhanAllah, Ngjarje e vërtetë: Duke ia larë xhenazen, i ngjitet dora për xhenazen (VIDEO)

SubhanAllah, Ngjarje e vërtetë: Duke ia larë xhenazen, i ngjitet dora për xhenazen (VIDEO)

SubhanAllah, Ngjarje e vërtetë: Duke ia larë xhenazen, i ngjitet dora për xhenazen (VIDEO)

Ne nje ligjerate te mbajtur, hoxha nga Shkupi, Ferid Selimi rrefen: Ka qene nje dijetar i madh i cili eshte edhe themeluesi i nje medhhebi, qe i themi ne Medhhebi Maliki.

Imam Maliku ka qene nje dijetar shume i madh dhe njohes i madh i sunetit te Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.

Tregohet per te, ne kohen e tij, se nje grua duke e lare nje xhenaze i eshte ngjitur dora per xhenazen. Eshte munduar ta largon doren, por nuk ia ka arritur qellimit.

Dhe njerezit perderisa prisnin qe te del xhenazja, futen brenda per ta pare situaten dhe kur e shohin, i eshte ngjitur dora per xhenazen.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *